امیر حیدری

درباره من

دکتر امیر حیدری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی فرایندهای نفت @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تخصص و زمینه‌های پژوهشی:    دکتری مهندسی شیمی      مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندها    شبیه‌سازی و آنالیز عملکرد تجهیزات و دستگاه‌ها به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، بیو تکنولوژی محیط زیست (کنترل آلودگی هوا)  ...

محقق گوگل

(1399/8/7)

استنادات

51

h-index

4

i10-index

4

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1399/8/8)

استنادات

40

مقالات

8

h-index

4

مؤلفین همکار

9

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری

دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ايران

تجارب

1394

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

Spaceclaim

Aspen Hysys

C Programming

Aspen Plus

Joomla CMS

MATLAB

Ansys Fluent

اولویت های پژوهشی

شبیه سازی فرآیندها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

مدلسازی فرآیند

بهینه سازی فرآیند

کنترل فرآیند

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Influence on Wall-to-Bed Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
Journal of Chemical and Petroleum Engineering (JChPE)(2019)
^امیر حیدری*, 9611139010
شبیه‌سازی CFD نحوه اثر شرایط عملیاتی در کیفیت اختلاط جریان دوفازی گاز-مایع در مخزن همزن‌دار
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
^امیر حیدری*
بررسی مواد غشائی و غشاهای فرآیند تراوش تبخیری
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^امیر حیدری*, 9612138002
شبیه‌سازی CFD اثر شکل پره زاویه‌دار 15 و 30 درجه در کیفیت اختلاط مخزن همزن‌دار دو فازی گاز-مایع
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
^امیر حیدری*
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Effect on Wall-to-Fluid Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
9611139010, ^امیر حیدری*
CFD simulation of blade shape effect on mixing quality in the gas-liquid agitated vessel
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
^امیر حیدری*
Application of trickle bed reactors in wastewater treatment
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9611139010, ^امیر حیدری*
Modeling of Concentrate Whey Protein Solution using Hollow Fiber Membrane in Forward Osmosis Process
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9311133019, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
بررسی اثر شرایط عملیاتی بر ماندگی فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع توسط شبیه‌سازی CFD
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر عدد رینولدز فاز گاز و مایع بر عدد ناسلت دیواره در راکتور بستر قطره‌ای
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
شبیه‌سازی CFD اثر چیدمان ذرات بر میزان انتقال حرارت از دیواره به سیال در راکتور بستر ثابت
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تقطير غشايي در واحدهاي صنعتي نمك زدايي از آب به كمك شبكه عصبي مصنوعي
اردشيري لردجاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال حرارت ديواره – سيال در راكتور بستر قطره اي به كمك CFD
شاملو پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
(0)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
همزن تیغه پیچشی فرآیندهای اختلاط دوفازی گاز-مایع
دانشگاه سمنان(2018-09-24)
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی بستر پرشده چرخان (Rotating Packed Bed (RPB))
(2020-02-02)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent
(2018-01-01)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent
(2018-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کد پستی 3513119111
amirheidari@semnan.ac.ir
(+98)2331533934

فرم تماس