امیر حیدری

درباره من

دکتر امیر حیدری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی فرایندهای نفت @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تخصص و زمینه‌های پژوهشی:    دکتری مهندسی شیمی      مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندها    شبیه‌سازی و آنالیز عملکرد تجهیزات و دستگاه‌ها به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، بیو تکنولوژی محیط زیست (کنترل آلودگی هوا)  ...

  • آدرس سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کد پستی 3513119111
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331532484
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت http://psmlab.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1402/9/8)

استنادات

85

h-index

6

i10-index

5

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1402/9/13)

استنادات

88

مقالات

11

h-index

6

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری

دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ايران

تجارب

1394

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

Joomla CMS

MATLAB

Ansys Fluent

Spaceclaim

Aspen Hysys

C Programming

Aspen Plus

اولویت های پژوهشی

کنترل فرآیند

شبیه سازی فرآیندها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

مدلسازی فرآیند

بهینه سازی فرآیند

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Experimental study of CO2 absorption with MEA solution in a novel Arc-RPB
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2021)
9711139021, ^امیر حیدری*
CFD simulation of impeller shape effect on quality of mixing in two-phase gas–liquid agitated vessel
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2020)
^امیر حیدری*
بررسی روش‌های شبیه‌سازی CFD مخازن همزن‌دار دوفازی گاز-مایع
مهندسی مکانیک(2020)
^امیر حیدری*
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Influence on Wall-to-Bed Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
Journal of Chemical and Petroleum Engineering (JChPE)(2019)
^امیر حیدری*, 9611139010
شبیه‌سازی CFD نحوه اثر شرایط عملیاتی در کیفیت اختلاط جریان دوفازی گاز-مایع در مخزن همزن‌دار
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
^امیر حیدری*
Design of Industrial Water-Based Polymerization Agitated Vessel by CFD Simulation
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2022)
^امیر حیدری*, سامرند کریم نژادیان
شبیه‌سازی CFD هیدرودینامیک جریان و انتقال جرم در فرایند جذب دی‌اکسیدکربن در رآکتور بستر پر شده دوار با ساختارهای مختلف پکینگ تیغه‌ای
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2022-11-16)
9811139013, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^امیر حیدری
پیش بینی عملکرد سیستم اسمز معکوس تصفیه خانه شهر سرخه به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9612138002, ^امیر حیدری*
اصلاح سطح غشای پلی‌سولفون با استفاده از پلی وینیل آمین و چهارچوب آلی-فلزی جهت بهبود عملکرد آن در جداسازی رنگ متیلن بلو
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9711139006, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
شبیه سازی CFD اثر تغییر دبی مایع بر رفتار هیدرودینامیک راکتور Arc-RPB
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی(2021-11-09)
9711139021*, ^امیر حیدری
شبیه سازی CFD اثر شکل پره‌ی زاویه دار 15 و 45 درجه بر کیفیت اختلاط در مخازن همزن‌دار سه فازی گاز-مایع-جامد
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی(2021-11-09)
9711139014*, ^امیر حیدری
شبیه سازی CFD و بررسی اثر بافل در فرآیند خشک کردن پنل های گچی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری(2021-01-14)
9621139002, ^ابراهیم نجفی کانی, ^امیر حیدری*
شبیه سازی CFD بررسی اثر افزایش دبی هوای ورودی بر کیفیت اختلاط در مخازن همزن دار دو فازی گاز – مایع با پره راشتون
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9711139014, ^امیر حیدری*
CFD Simulation of Membrane Reactor for Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9511139003, ^امیر حیدری*, ^محسن مهدی پور قاضی
Prediction of Membrane Desalination Process Performance in The Water Industrial Units by Artificial Neural Networks (ANN)
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
^امیر حیدری*, 9612138002
CFD simulation of wall to fluid heat transfer coefficient in trickle bed reactors with cylindrical trilobe packing
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611139010, ^امیر حیدری*
بررسی مواد غشائی و غشاهای فرآیند تراوش تبخیری
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^امیر حیدری*, 9612138002
شبیه‌سازی CFD اثر شکل پره زاویه‌دار 15 و 30 درجه در کیفیت اختلاط مخزن همزن‌دار دو فازی گاز-مایع
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
^امیر حیدری*
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Effect on Wall-to-Fluid Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
9611139010, ^امیر حیدری*
Modeling of Concentrate Whey Protein Solution using Hollow Fiber Membrane in Forward Osmosis Process
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9311133019, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
CFD simulation of blade shape effect on mixing quality in the gas-liquid agitated vessel
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
^امیر حیدری*
Application of trickle bed reactors in wastewater treatment
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9611139010, ^امیر حیدری*
بررسی اثر شرایط عملیاتی بر ماندگی فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع توسط شبیه‌سازی CFD
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر عدد رینولدز فاز گاز و مایع بر عدد ناسلت دیواره در راکتور بستر قطره‌ای
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر چیدمان ذرات بر میزان انتقال حرارت از دیواره به سیال در راکتور بستر ثابت
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
جذب آلاینده دی اکسید کربن (CO2) توسط راکتور بستر چرخان (RPB) و تولید ذرات CaCO3
هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک(2023-05-02)
9811139015, ^امیر حیدری*
Application of rotating packed bed (RPB) reactor for air pollution control
هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک(2023-05-02)
40111135001, ^امیر حیدری*
معرفی و بررسی کاربرد دستگاه‌های میکروفلوئیدیک رایج در جداسازی پلاسمای خون
پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی(2023-10-08)
فروغ شمس, 9911139009, ^امیر حیدری*
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشديد فرايند جذب دي اكسيد كربن از مخلوط گازي در بستر پرشده دوار با استفادهاز امواج مافوق صوت
جاهدنيا سامان(تاریخ دفاع: 1399/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تقطير غشايي در واحدهاي صنعتي نمك زدايي از آب به كمك شبكه عصبي مصنوعي
اردشيري لردجاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال حرارت ديواره – سيال در راكتور بستر قطره اي به كمك CFD
شاملو پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي هيدروديناميكي و حرارتي و اصلاح ساختار هندسي در فرايند خشك كردن پنل گچي
قنبري عقيل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD راكتوربستر پرشده تيغه كماني چرخان (Arc-RPB) جذب گاز CO2 توسط محلول MEA
محمدي نورالدين وند وحيد(تاریخ دفاع: 1400/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي عددي عملكرد ريز مخلوط گر الكتروكينتيك شارالقابي با ديوارهاي موجي
كلانتر نيستانكي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD و مطالعه آزمايشگاهي مدل گرفتگي در فرايند رنگ زدايي از پساب با استفاده ازفرآيند غشايي اولترافيلتراسيون
حسين زاده مرتضي(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و شبيه سازي فرايند گوگردزدايي اكسايشي (ODS)
فلاح ورنامي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرشكل هاي مختلف پره در شبيه سازي cfd اختلاط دو فازي مايع- جامد در مخازن همزن دار
ريشه ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و مطالعه آزمايشگاهي توليد ذراتCaCO3 توسط راكتور Arc-RPB
قاسمي محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
(0)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
راکتور بستر دوار مش بندی شده دو فازی گاز-مایع
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2020-04-29)
همزن تیغه پیچشی فرآیندهای اختلاط دوفازی گاز-مایع
دانشگاه سمنان(2018-09-24)
همزن رینگی تیغه زاویه دار فرآیندهای اختلاط جامد-مایع
دانشگاه سمنان(2022-11-30)
تاییدیه علمی اختراع: راکتور بستر دوار مش بندی شده دو فازی گاز-مایع
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(2023-01-10)
شبیه سازی CFD رفتار هیدرودینامیک میکسر Top Mounted در مخزن اختلاط ارتقاء دهنده شاخص ویسکوزیته روغن
(2021-09-12 00:00:00)
فناوری خشک کن تونلی پنل گچی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و شرایط عملیاتی
(2021-04-27 00:00:00)
مطالعه و شبيه سازي فرآيندي راكتور توليد رزين اكريليك پايه آبي به ظرفيت 10 تن بر اساس اطلاعات و داده هاي فرآيندي
(2020-10-31 00:00:00)
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی بستر پرشده چرخان (Rotating Packed Bed (RPB))(مجری اول)
(2020-02-02)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent(مجری اول)
(2018-01-01)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent(مجری اول)
(2018-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
انتقال حرارت 1   (933 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
مدلسازی و شبیه سازی   (487 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : طراحی فرآیند - مدلسازی و شبیه سازی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)   (785 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : فرآیند
کنترل آلودگی هوا   (651 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
کنترل فرآیندهای شیمیایی   (768 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
برنامه نویسی کامپیوتر   (696 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
کارگاه نرم افزار مهندسی   (712 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی   (687 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کد پستی 3513119111
amirheidari@semnan.ac.ir
(+98)2331532484

فرم تماس