امیر حیدری

درباره من

دکتر امیر حیدری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی فرایندهای نفت @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تخصص و زمینه‌های پژوهشی:    دکتری مهندسی شیمی      مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندها    شبیه‌سازی و آنالیز عملکرد تجهیزات و دستگاه‌ها به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، بیو تکنولوژی محیط زیست (کنترل آلودگی هوا)  ...

  • آدرس سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کد پستی 3513119111
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331532484
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت http://psmlab.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/7/29)

استنادات

59

h-index

4

i10-index

4

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

41

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری

دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ايران

تجارب

1394

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

Ansys Fluent

Spaceclaim

Aspen Hysys

C Programming

Aspen Plus

Joomla CMS

MATLAB

اولویت های پژوهشی

شبیه سازی فرآیندها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

مدلسازی فرآیند

بهینه سازی فرآیند

کنترل فرآیند

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
CFD simulation of impeller shape effect on quality of mixing in two-phase gas–liquid agitated vessel
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2020)
^امیر حیدری*
بررسی روش‌های شبیه‌سازی CFD مخازن همزن‌دار دوفازی گاز-مایع
مهندسی مکانیک(2020)
^امیر حیدری*
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Influence on Wall-to-Bed Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
Journal of Chemical and Petroleum Engineering (JChPE)(2019)
^امیر حیدری*, 9611139010
شبیه‌سازی CFD نحوه اثر شرایط عملیاتی در کیفیت اختلاط جریان دوفازی گاز-مایع در مخزن همزن‌دار
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
^امیر حیدری*
شبیه سازی CFD و بررسی اثر بافل در فرآیند خشک کردن پنل های گچی
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری(2021-01-14)
9621139002, ^ابراهیم نجفی کانی, ^امیر حیدری*
شبیه سازی CFD بررسی اثر افزایش دبی هوای ورودی بر کیفیت اختلاط در مخازن همزن دار دو فازی گاز – مایع با پره راشتون
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9711139014, ^امیر حیدری*
CFD Simulation of Membrane Reactor for Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9511139003, ^امیر حیدری*, ^محسن مهدی پور قاضی
Prediction of Membrane Desalination Process Performance in The Water Industrial Units by Artificial Neural Networks (ANN)
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
^امیر حیدری*, 9612138002
CFD simulation of wall to fluid heat transfer coefficient in trickle bed reactors with cylindrical trilobe packing
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611139010, ^امیر حیدری*
بررسی مواد غشائی و غشاهای فرآیند تراوش تبخیری
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
^امیر حیدری*, 9612138002
شبیه‌سازی CFD اثر شکل پره زاویه‌دار 15 و 30 درجه در کیفیت اختلاط مخزن همزن‌دار دو فازی گاز-مایع
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
^امیر حیدری*
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Effect on Wall-to-Fluid Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
9611139010, ^امیر حیدری*
Modeling of Concentrate Whey Protein Solution using Hollow Fiber Membrane in Forward Osmosis Process
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9311133019, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
CFD simulation of blade shape effect on mixing quality in the gas-liquid agitated vessel
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
^امیر حیدری*
Application of trickle bed reactors in wastewater treatment
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9611139010, ^امیر حیدری*
بررسی اثر شرایط عملیاتی بر ماندگی فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع توسط شبیه‌سازی CFD
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر عدد رینولدز فاز گاز و مایع بر عدد ناسلت دیواره در راکتور بستر قطره‌ای
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
شبیه‌سازی CFD اثر چیدمان ذرات بر میزان انتقال حرارت از دیواره به سیال در راکتور بستر ثابت
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشديد فرايند جذب دي اكسيد كربن از مخلوط گازي در بستر پرشده دوار با استفادهاز امواج مافوق صوت
جاهدنيا سامان(تاریخ دفاع: 1399/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تقطير غشايي در واحدهاي صنعتي نمك زدايي از آب به كمك شبكه عصبي مصنوعي
اردشيري لردجاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال حرارت ديواره – سيال در راكتور بستر قطره اي به كمك CFD
شاملو پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي هيدروديناميكي و حرارتي و اصلاح ساختار هندسي در فرايند خشك كردن پنل گچي
قنبري عقيل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD راكتوربستر پرشده تيغه كماني چرخان (Arc-RPB) جذب گاز CO2 توسط محلول MEA
محمدي نورالدين وند وحيد(تاریخ دفاع: 1400/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي عددي عملكرد ريز مخلوط گر الكتروكينتيك شارالقابي با ديوارهاي موجي
كلانتر نيستانكي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و شبيه سازي فرايند گوگردزدايي اكسايشي (ODS)
فلاح ورنامي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
(0)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
راکتور بستر دوار مش بندی شده دو فازی گاز-مایع
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2020-04-29)
همزن تیغه پیچشی فرآیندهای اختلاط دوفازی گاز-مایع
دانشگاه سمنان(2018-09-24)
مطالعه و شبيه سازي فرآيندي راكتور توليد رزين اكريليك پايه آبي به ظرفيت 10 تن بر اساس اطلاعات و داده هاي فرآيندي
(2020-10-31 00:00:00)
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی بستر پرشده چرخان (Rotating Packed Bed (RPB))
(2020-02-02)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent
(2018-01-01)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent
(2018-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
انتقال حرارت 1   (391 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
مدلسازی و شبیه سازی   (148 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : طراحی فرآیند - مدلسازی و شبیه سازی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)   (394 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : فرآیند
کنترل آلودگی هوا   (293 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
کنترل فرآیندهای شیمیایی   (390 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
برنامه نویسی کامپیوتر   (335 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
کارگاه نرم افزار مهندسی   (322 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی   (328 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کد پستی 3513119111
amirheidari@semnan.ac.ir
(+98)2331532484

فرم تماس