امیر حیدری

درباره من

دکتر امیر حیدری
image

استادیار گروه آموزشی طراحی فرایندهای نفت @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تخصص و زمینه‌های پژوهشی:    دکتری مهندسی شیمی      مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندها    شبیه‌سازی و آنالیز عملکرد تجهیزات و دستگاه‌ها به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، بیو تکنولوژی محیط زیست (کنترل آلودگی هوا)  ...

محقق گوگل

Citation

40

h-index

4

i10-index

3

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری

دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ايران

تجارب

1394

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

Joomla CMS

Spaceclaim

C Programming

MATLAB

Aspen Plus

Aspen Hysys

Ansys Fluent

اولویت های پژوهشی

شبیه سازی فرآیندها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

مدلسازی فرآیند

بهینه سازی فرآیند

کنترل فرآیند

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
شبیه‌سازی CFD نحوه اثر شرایط عملیاتی در کیفیت اختلاط جریان دوفازی گاز-مایع در مخزن همزن‌دار
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
^امیر حیدری*
CFD Simulation of Porosity and Particle Diameter Effect on Wall-to-Fluid Heat Transfer in Trickle Bed Reactors
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
9611139010, ^امیر حیدری*
Modeling of Concentrate Whey Protein Solution using Hollow Fiber Membrane in Forward Osmosis Process
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9311133019, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
CFD simulation of blade shape effect on mixing quality in the gas-liquid agitated vessel
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
^امیر حیدری
Application of trickle bed reactors in wastewater treatment
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9611139010, ^امیر حیدری*
بررسی اثر شرایط عملیاتی بر ماندگی فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع توسط شبیه‌سازی CFD
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
^امیر حیدری
شبیه‌سازی CFD اثر عدد رینولدز فاز گاز و مایع بر عدد ناسلت دیواره در راکتور بستر قطره‌ای
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر چیدمان ذرات بر میزان انتقال حرارت از دیواره به سیال در راکتور بستر ثابت
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
شبیه‌سازی CFD اثر سرعت فاز مایع و گاز بر افت فشار و ماندگی فاز مایع در راکتور بستر قطره‌ای
(0)
^امیر حیدری*, سید حسن هاشم آبادی
همزن تیغه پیچشی فرآیندهای اختلاط دوفازی گاز-مایع
دانشگاه سمنان(2018-09-24)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent
(2018-01-01)
شبیه‌سازی سه‌بعدی CFD اثر شکل پره بر نحوه توزیع فاز گاز در مخزن همزن‌دار گاز-مایع در شرایط غیردائم به کمک نرم افزار Ansys Fluent
(2018-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کد پستی 3513119111
amirheidari@semnan.ac.ir
(+98)2331533934

فرم تماس